کتابهای دردست ترجمه وتالیف شده واحد های دانشگاهی

ردیف         عنوان کتاب  نام واحد
 1

 Statistical inferenc

 واحد لاهیجان
 2

 Embedded memory design   for multi-core and systems on chp

 واحد شهرقدس
 3

 The solar chimney electricity from the sun Jorg schlaich

 واحد دماوند
 4

 Track bridge on high speed railways Rui Calcada

 واحد شهرقدس
 5

 PHARMACOLOGY EXAMINA TION & BOARD REVIEW

BY:KATZUNG & &TREVOR

 واحد تهران پزشکی
 6  Plasticity:Theory and application   :مولف:Alexander Mendelson  واحد ملایر توسط دکترسعید یزدانی
 7

cases in organizational behavi                         تالیف:   Roy mclennon20015

واحد تهران غرب
 8  urban biKeway design  ,واحد شهر قدس
 9  لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث  واحد یادگار امام
 10

                                           clinical sports nutrition

Louise burK vicKi deaKin   

  واحد دماوند
 11

 The interpretation of financial statements

accounting tools      

تالیف :  bragg .S .M

 

  واحد تهران شمال
 12

         so you want to bemud engineer an   introduction to drilling fluids technology

Andy philips

 واحد شهریار
 13

                translation and language Education

sara laviosa 

 واحد پرند
 14

            traslation criticisn-the poten tials and

limitations    

Katharina reiss 

 واحد پرند
 15       translating for children Riitaoittinan  واحد پرند
 16

  Multi voice in the translation clssroom Maria

gon zalez daviies

واحد پرند
 17

TITLE_Biofioc technology

AUTHORS_yoram.Avnimelech peter Dc-schryver/mauriDo

Emmere Dano/Dave Kuhn/Andrewray/Nyan Taw

واحد علوم تحقیقات
 18

vibration of buldings to wind and earth

quake loads

واحد فیروزکوه
 19 structural fire performance of Contemporary post-tensioned واحد گنبد کاووس
 20   Environmental studies    واحد تهران شمال
21 Pathology of Domestic Animals    واحد علوم تحقیقات
22  Electric Circuits واحد تهران شمالش
23

Cases in organizational beharior

 

واحد تهران غرب
24 Burke Vicki Deakin clinical sports nutrition louise واحد دماوند
25

online algorithms for the portfolio selection problem

"الگوریتم های برخط مورد استفاده در مساله پر تفوی"

نویسنده: Robert Dochow

واحد شهر قدس
26

Boron Nitride Nanotubes in Nanomedicine

مترجم : الهام تازیکه

واحد گرگان
27 ECO - Landscape Dasign واحد فیروزکوه
28

Demand Response in Smart Grids

مترجم : دکترسید مهدی حکیمی

واحد دماوند
29

Molecular biotechnology principles and applications of recombinant DNA

مترجم : دکتر تورج رحیمی

واحد شهر قدس
30

 Color Atlas Ofveterinary Histology (چاپ سوم)

مترجم : آقای دکتر بهزاد مبینی

واحد چهار محال بختیاری
31

Veterinary Embryology

مترجم : آقای دکتر بهزاد مبینی

واحد چهار محال بختیاری
32

ترجمه کتاب: 1- دین، معنویت و سلامت جسم و روان

2-روانشناسی دین

مترجم دکتر ابوالقاسم پیاده کوهساری

واحد شاهرود
33

undresanding food insecrity

شناخت و درک نا امنی غذایی

واحد شهر قدس