بر اساس تصمیم شورای انتشارات مقرر شد اعضای هیات علمی سه نسخه از کتابهای منتشره سال 1395و 94 را به کتابخانه تحویل دهند.

۲۱ تیر ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۹ کد خبر : ۲۳۴۲ رویدادها
تعداد بازدید:۳۴۵

شورای انتشارات واحد به منظور تسهیل در چاپ کتاب اقدام به انتشار راهنمای نگارش کتاب نموده است از طرفی به منظور تشویق اعضای هیات علمی مقرر کردند که هر عضو هیات علمی صاحب کتاب منتشر شده در سال 1394 و 95 می  تولند سه نسخه از هر انتشار را با فاکتور فروش به کتاب


نظر شما :